Om norsk skogkatt

Norsk skogkatt - vild och vacker
Den norska skogkatten är en utmärkt familjekatt som gärna vill vara med där det händer något. Att ha den som innekatt är inget problem även om den gärna går ut i en inhägnad rastgård eller balkong. Eftersom den är relativt aktiv måste den ha stimulans i form av lek och aktiviteter, gärna sådana som härmar det sätt den jagar på. Pälsen är lättskött och kräver oftast inget mer än att man kammar igenom den någon gång i veckan, oftare då den fäller.


Bäst beskriver man den norska skogkatten med tre ord:


Trofast - trevlig - tålig

 


Den norska skogkatten är en ras som formats av naturen under århundranden av hårt väder, pest och utrotningshot. Kyla och regn har gett den dess speciella päls  i tre lager, underull som värmer, överpäls och de vattenavvisande blanka täckhåren. Pesten som härjade under medeltiden ödelade gårdar runt om i Norge vilket medförde att katterna fick söka sin föda i skogarna. På så sätt utvecklades de till de skickliga jägare de är. Under en tid jagades den norska skogkatten flititgt eftersom jägarna ansåg att de konkurrerade om bytena.


1978 blev skogkatten en godkänd ras med certifikatsrätt.


Rasen är populär och har länge legat i toppen av SVERAKs (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) statistik över antalet stambokförda katter.

Copyright @ All Rights Reserved